22.06.2023

Июнь 22, 2023 – 08:32

Luc Nadal, predseda predstavenstva GEFCO, uviedol: „Rok 2016 bol pre skupinu GEFCO skvelým rokom a jeho výsledky za rok 2016 potvrdzujú naše strategické rozhodnutia z hľadiska obchodnej orientácie, ako aj vynikajúce prevádzkové výsledky GEFCO. Tieto výsledky odrážajú našu schopnosť pridať hodnotu každému kroku dodávateľského reťazca pre našich priemyselných zákazníkov, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť. Okrem toho sme preskúmaním našich trhových ponúk rozšírili našu cestu v tomto odvetví o nových klientov a zároveň posilnili naše partnerstvá s našimi dlhodobými klientmi.“

V roku 2016 presiahol obrat skupiny GEFCO 4,2 miliardy eur, čo je o 1,3 % viac ako v roku 2015. Tento rast je poháňaný kombináciou silného výkonu na európskom automobilovom trhu a silného zamerania na strategických zákazníkov.

EBITDA dosiahla 172,8 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o 32,1 %. Toto výrazné zlepšenie ziskovosti je výsledkom aktívnej politiky Skupiny v oblasti optimalizácie obstarávania a pokračujúceho znižovania fixných nákladov. Je to v súlade s plánom zavádzania, ktorý sa začal v polovici roka 2014 v prospech väčšej flexibility nákladov a obchodného modelu s nízkymi aktívami.

Kľúčové faktory tohto rastu sú zamerané na rozvoj obchodnej stratégie GEFCO so zameraním na nákladovú flexibilitu a vynikajúci prevádzkový výkon, ako aj na zlepšenú investičnú politiku. Tento prístup spolu so záväzkom a efektívnosťou predajných tímov upevnil pozíciu skupiny ako jedného z desiatich najväčších európskych logistických integrátorov a jej globálne vedúce postavenie v logistike hotových vozidiel.

Výsledky Skupiny za rok 2016 odrážajú relevantnosť jej diverzifikačnej stratégie, ako aj jej implementácie.

GEFCO, navrhnuté tak, aby zodpovedalo logistickým výzvam automobilového priemyslu, je logistickým partnerom niektorých popredných svetových výrobcov a dodávateľov priemyselných produktov na riadenie a optimalizáciu ich komplexných dodávateľských reťazcov. Nové zmluvy podpísané v roku 2016 so spoločnosťami Renault, Nissan, VWG, Audi, TOYOTA, BMW a Talgo ďalej dokazujú schopnosť skupiny ponúkať inovatívne, konkurencieschopné a efektívne logistické riešenia pre príslušné odvetvia.

Exkluzívny kontrakt v hodnote 8 miliárd eur podpísaný so skupinou PSA na podporu ich globálnych strategických ambícií prostredníctvom optimalizácie globálneho dodávateľského reťazca na viac ako päť rokov je novým znakom dôvery pre GEFCO a jeho úroveň služieb. Vývoj a implementácia globálnych logistických a dopravných riešení pre tri značky skupiny PSA: Peugeot, Citroën a DS. Zahŕňa riadenie a optimalizáciu celého dodávateľského reťazca, od dodávok komponentov pre výrobné a montážne závody až po distribúciu hotových vozidiel a náhradných dielov.

V súlade so svojou diverzifikačnou stratégiou GEFCO v roku 2016 podpísalo nové zmluvy s klientmi z rôznych sektorov, ako sú high-tech a domáce spotrebiče (Whirlpool, TPV Technology), ako aj z oblasti biologických vied a zdravia (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontière, Holandsko, CEVA Santé Animale Rumunsko).

Globálnej expanzie

S medzinárodnou sieťou 300 miest GEFCO ponúka logistické riešenia šité na mieru na podporu rozvoja svojich medzinárodných klientov.

Úspešná integrácia holandskej špedičnej spoločnosti IJS Global v roku 2016 posilnila celosvetovú prítomnosť GEFCO, ako aj ponuku najväčších špedičných zón v Číne, južnej Ázii a Austrálii, ako aj v Spojených štátoch amerických.

Akvizícia IJS Global umožnila skupine zvýšiť počet svojich dcérskych spoločností na 45 a poskytnúť svojim priemyselným zákazníkom globálnu logistickú ponuku na piatich kontinentoch. Okrem toho, keďže sa holandská spoločnosť špecializuje na prepravu liekov, high-tech a leteckých produktov, táto akvizícia posilnila aj diverzifikáciu klientskeho portfólia GEFCO.

Vyhliadky

V pomerne priaznivom ekonomickom prostredí, hoci pred nami stále existujú určité neistoty, skupina GEFCO pracuje na dosiahnutí rastu a produktivity v roku 2017, najmä prostredníctvom:

  • jeho schopnosť plniť požiadavky zákazníkov pri ponúkaní vynikajúceho výkonu;
  • efektívne riadenie nákladov v kombinácii s flexibilným obchodným modelom a globálnou sieťou na uspokojenie potrieb priemyselných zákazníkov.

Tieto aktíva umožnia skupine GEFCO zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a ziskovosť.

Luc Nadal to zhŕňa: „V roku 2016 sa strategicky noví klienti rozhodli pre spoluprácu so skupinou GEFCO, čím demonštrovali našu príťažlivosť a skúsenosti s optimalizáciou komplexných dodávateľských reťazcov po celom svete. V roku 2017 je naším cieľom rozšíriť naše logistické podnikanie o hotové vozidlá. naďalej rozvíjame naše skúsenosti v oblasti pozemných služieb, opakovane použiteľného skladovania a balenia, špedície a 4PL služieb, testovania nových technológií a nadväzovania nových partnerstiev. V tejto súvislosti GEFCO zasahuje a rozvíja aktivity elektronického obchodu v oblasti komplexných produktov a vstupnej logistiky.“

Похожие статьи:

  1. Зовнішня облицювання будинку
  2. Типы покупательских тележек
  3. Болт - разновидность крепежа
  4. Ондулин
  5. ​The Power of Instagram Services: Unlocking Authentic Growth